Slovník synonym

K vyhledání synonym a souvisejících slov můžete použít slovník.

  1. Klepněte na slovo, které chcete vyhledat nebo nahradit.

  2. Zvolte Nástroje - Jazyk - Slovník synonym, nebo stiskněte +F7.

  3. Klepnutím na položku v seznamu Možnosti zkopírujete související slovo do textového pole "Nahradit za".

  4. Volitelně můžete vyhledat související slova pro položku tím, že na ni poklepete. Položky můžete vybírat také pomocí klávesnice, šipkami nahoru a dolů. Po výběru stiskněte Enter pro nahrazení, nebo mezeru pro vyhledání souvisejících slov.

  5. Klepněte na Nahradit.

Ve výchozím nastavení se pro slovník synonym používá jazyk, ve kterém jev dokumentu vybrané slovo, pokud je slovník pro tento jazyk nainstalován. V záhlaví dialogového okna Slovník synonym se zobrazuje, který jazyk se používá.

Ikona poznámky

To look up the word in a different language, click the Language button, and select one of the installed thesaurus languages. A thesaurus library may not be available for all installed languages. You can install languages with a thesaurus library from the Extensions web page.


Pokud je slovník synonym nainstalován pro jazyk daného slova, v místní nabídce slova se objeví podnabídka Synonyma. Výběrem nějakého slova z podnabídky nahradíte původní slovo.

Kontrola pravopisu a gramatiky

Dělení slov

Slovník synonym