Číslování a styly číslování

Číslování je možné na odstavec použít ručně nebo pomocí stylu odstavce.

Použití ručního číslování

Chcete-li použít ruční číslování, klepněte na odstavec a poté na ikonu Číslování zap/vyp na liště Formátování.

Ikona poznámky

You cannot apply manual numbering to paragraphs that are listed under "Special Styles" in the Styles window.


Pro úpravy číslovaných nebo odrážkových seznamů je možné také použít příkazy na nástrojové liště Odrážky a číslování. Pro změnu formátu číslování nebo odrážek klepněte na ikonu Odrážky a číslování.

Použití číslování pomocí stylu odstavce

Větší kontrolu nad číslováním v dokumentu dávají styly odstavce. Pokud změníte formát číslování daného stylu odstavce, automaticky se změní i formát číslování všech odstavců, které používají tento styl odstavce.

  1. Choose View - Styles, and then click the Paragraph Styles icon.

  2. Pravým tlačítkem myši klepněte na styl odstavce, ke kterému si přejete přidat číslování, a zvolte Upravit.

  3. Klepněte na kartu Osnova a číslování.

  4. V seznamu Styl číslování vyberte typ číslování, který chcete použít.

  5. Klepněte na OK.

  6. Styl použijte na odstavce, kterým si přejete přiřadit číslování.

Přidání odrážek

Přidání číslování

Vypnutí odrážek a číslování u některých odstavců

Kombinování číslovaných seznamů

Použití popisků

Definování intervalu číslování

Změna číslování v číslovaném seznamu

Vytváření číslovaného nebo odrážkového seznamu