Přidání číslování

Přidání číslování k seznamu

  1. Vyberte odstavec (odstavce), kterým si přejete přidat číslování.

  2. Na liště Formátování klepněte na ikonu Číslování zap/vyp Ikona.

  3. Pro změnu formátování a hierarchie číslovaného seznamu klepněte do seznamu a otevřete nástrojovou lištu Odrážky a číslování.

Ikona poznámky

Pro odebrání číslování vyberte číslované odstavce a na liště Formátování klepněte na ikonu Číslování zap/vyp.


Formátování číslovaného seznamu

Pro změnu formátování číslovaného seznamu klepněte do seznamu a zvolte Formát - Odrážky a číslování.