Přidání odrážek

Přidání odrážek

  1. Vyberte odstavec (odstavce), ke kterému si přejete přidat odrážky.

  2. Na liště Formátování klepněte na ikonu Odrážky zap/vyp Ikona.

Ikona poznámky

Pro odstranění odrážek vyberte odrážkový seznam a klepněte na ikonu Odrážky zap/vyp na liště Formátování.


Formátování odrážek

Pro změnu formátování odrážkového seznamu zvolte Formát - Odrážky a číslování.

Například pro změnu symbolu odrážky klepněte na kartu Možnosti, klepněte na tlačítko Vybrat vedle popisku Znak a poté vyberte speciální znak. Můžete také klepnout na kartu Obrázek a poté klepnout na styl symbolu v oblasti Výběr.