Vkládání, úpravy a propojování textových rámců

Textový rámec je obal pro text a obrázky, který je možné umístit kamkoliv na stránku. Rámce je možné použít také pro rozvržení stránky na sloupce.

Vložení textového rámce

  1. Vyberte text, který si přejete zahrnout do rámce.

  2. Zvolte Vložit - Rámec a klepněte na tlačítko OK.

Úpravy textového rámce

Vyloučení textu z tisku

Každý textový rámec v aplikaci Writer může být nastaven do režimu, kdy je možné prohlížet text na obrazovce, ale při tisku nebude vytištěn.

  1. Vyberte textový rámec (uvidíte osm úchytů).

  2. Choose Format - Frame and Object - Properties - Options.

  3. V oblasti Vlastnosti zrušte zaškrtnutí pole Tisk a klepněte na tlačítko OK.

Propojení rámců

Textové rámce v aplikaci Writer můžete propojit, takže obsah bude automaticky přetékat z jednoho rámce do druhého.

  1. Klepněte na okraj rámce, který si přejete propojit. Na okrajích rámce se objeví úchyty pro výběr.

  2. Na liště Rámec klepněte na ikonu Propojit rámce icon Ikona.

  3. Klepněte na rámec, s kterým chcete propojit první rámec.

Propojit rámce je možné, jen když:

Pokud vyberete propojený rámec, objeví se čára, která oba propojené rámce spojuje.

Ikona poznámky

Vlastnost Automatická výška lze v případě řetězce spojených rámců nastavit pouze pro poslední rámec.