Použití přímého kurzoru

Přímý kurzor vám umožňuje vkládat text kdekoliv na stránce.

Chování přímého kurzoru nastavíte volbou - LibreOffice Writer - Pomůcky pro formátování.

  1. Na liště Nástroje klepněte na ikonu Přímý kurzor Ikona.

  2. Klepněte do volného místa v dokumentu. Změna ukazatele myši bude odpovídat zarovnání použitého na text, který napíšete:

    Ikona Zarovnání vlevo

    Ikona Zarovnání na střed

    Ikona Zarovnání vpravo

  3. Napište text. LibreOffice automaticky vloží potřebný počet prázdných řádků, a pokud jsou povoleny příslušné volby, i tabulátorů a mezer.

Šablony a styly

Vytvoření šablony dokumentu

Změna výchozí šablony