Zarovnání textu na střed stránky pomocí rámce

  1. Vyberte text, který si přejete zarovnat na střed stránky.

  2. Vyberte Vložit - Rámec.

  3. V nabídce Ukotvit zvolte Ke stránce.

  4. V oblasti Velikost nastavte rozměry rámce.

  5. V oblasti Umístění vyberte v polích Vodorovně a Svisle možnost "Na střed".

  6. Klepněte na OK.

Ikona poznámky

To hide the borders of the frame, select the frame, and then choose Format - Frame and Object - Properties. Click the Borders tab, and then click in the Set No Border box in the Line Arrangement area.


Pro změnu velikosti rámce táhněte myší za jeho okraje.

Zvýraznění textu

Vkládání, úpravy a propojování textových rámců