Změna výchozí šablony

Výchozí šablona obsahuje výchozí informace o formátování nového textového dokumentu. Je možné vytvořit novou šablonu a použít ji jako výchozí.

Vytvoření výchozí šablony

  1. Vytvořte dokument a v něm obsah a styly formátování podle vašeho přání.

  2. Zvolte Soubor - Šablony - Uložit jako šablonu.

  3. Do pole Nová šablona napište název nové šablony.

  4. Zobrazí se dialogové okno, ve kterém poklepejte na složku "Moje šablony", a poté klepněte na Uložit. Budete dotázáni na název; napište jej a klepněte na OK.

  5. Zvolte Soubor - Nový - Šablony.

  6. Poklepejte na složku "Moje šablony".

  7. Klepněte na vytvořenou šablonu a klepněte na Nastavit jako výchozí.

  8. Zavřete dialogové okno.

Vytvoření šablony dokumentu

Šablony a styly

Úprava výchozí šablony