Úpravy řádků a sloupců pomocí klávesnice

Když vložíte nebo odstraníte buňku, řádek nebo sloupec tabulky, volba Chování řádků/sloupců určuje, jak budou ovlivněny sousední prvky. Například do tabulky s pevnými rozměry řádků a sloupců lze vložit nové řádky a sloupce, pouze pokud to místo dovolí.

Ikona poznámky

Důležité je poznamenat, že tyto možnosti se týkají pouze změn šířek sloupců pomocí klávesnice. Při použití myši je možné provádět jakékoli změny šířky sloupců.


To set the Behavior of rows/columns options for tables in text documents, choose - LibreOffice Writer - Table. There are three display modes for tables:

Změna velikosti řádků a sloupců v textové tabulce

Vložení nebo odstranění řádků nebo sloupců tabulky za pomoci klávesnice

Sloučení a rozdělení buněk