Opakování záhlaví tabulky na každé stránce

Záhlaví tabulky se může opakovat na každé stránce, kterou tabulka pokrývá.

  1. Choose Table - Insert Table.

  2. Select the Heading and the Repeat heading rows on new pages check boxes.

  3. Vyberte počet řádků a sloupců tabulky.

  4. Klepněte na OK.

Úpravy řádků a sloupců pomocí klávesnice

Změna velikosti řádků a sloupců v textové tabulce