Aktualizace stylu z výběru

  1. Choose View - Styles.

  2. Klepněte na ikonu kategorie stylu, který si přejete aktualizovat.

  3. Klepněte na místo v dokumentu, odkud chcete kopírovat aktualizovaný styl. Může to být například odstavec, na který jste použili nějaké ruční formátování, které právě chcete zkopírovat.

  4. In the Styles window, click the style that you want to update.

  5. Klepněte na šipku vedle ikony Nový styl z výběru a z nabídky zvolte Aktualizovat styl.

Ikona poznámky

Only the manually formatted attributes of the text at the cursor position in the document will be added to the style that is selected in the Styles window. Any attributes that were applied as part of a style will not be added to the updated style.