Kontrola pravopisu a gramatiky

Lze ručně zkontrolovat pravopis a gramatiku vybraného textu, nebo celého dokumentu.

Ikona poznámky

To check the spelling and the grammar of a text, the appropriate dictionaries must be installed. For many languages three different dictionaries exist: a spellchecker, a hyphenation dictionary, and a thesaurus. Each dictionary covers one language only. Grammar checkers can be downloaded and installed as extensions. See the extensions web page.


Kontrola pravopisu začíná na aktuální pozici kurzoru nebo na začátku textového výběru.

  1. Klepněte do dokumentu nebo vyberte text, který si přejete zkontrolovat.

  2. Choose Tools - Spelling.

  3. Když se narazí na možnou pravopisnou chybu, otevře se dialogové okno Kontrola pravopisu a LibreOffice předloží návrhy na opravy.

  4. Udělejte jedno z následujícího:

    Pro přijmutí opravy klepněte na vybraný návrh a poté na tlačítko Opravit.

    V horním textovém poli upravte větu a klepněte na tlačítko Opravit.

    Chcete-li neznámé slovo přidat do slovníku definovaného uživatelem, klepněte na tlačítko Přidat do slovníku.