Používání pravítek

Pro zobrazení nebo skrytí pravítek zvolte Zobrazit - Pravítko. Pro zobrazení svislého pravítka zvolte - LibreOffice Writer - Zobrazení a zaškrtněte Svislé pravítko v oblasti Pravítko.

Přizpůsobení okrajů stránky

Okraje stránky jsou na koncích pravítek vyznačeny jako tmavší oblasti.

Změna odsazení

Odsazení se přizpůsobuje pomocí tří malých trojúhelníků na vodorovném pravítku.

  1. Pro změnu odsazení odstavce zprava nebo zleva vyberte odstavec (odstavce), kterým si přejete změnit odsazení, a přetáhněte levý spodní nebo pravý spodní trojúhelník na vodorovném pravítku na nové místo.

  2. Pro změnu odsazení prvního řádku odstavce přetáhněte na novou pozici levý horní trojúhelník na vodorovném pravítku.

Můžete také poklepat na jakékoliv místo na vodorovném pravítku a změnit odsazení odstavce v dialogu Odstavec.