Vkládání křížových odkazů

Křížové odkazy vám dovolují přecházet na určité části textu a objekty v jednom dokumentu. Křížový odkaz se skládá z cíle a z odkazu, které jsou do dokumentu vloženy jako pole.

Jako cíl mohou být použity objekty s titulky a záložky.

Používání křížových odkazů v textu

Před vložením křížového odkazu je nutné nejdříve upřesnit cíle ve vašem textu.

Vložení cíle

 1. Vyberte text, který si přejete použít jako cíl pro křížový odkaz.

 2. Zvolte Vložit - Křížový odkaz.

 3. V seznamu Typ vyberte "Nastavit odkaz".

 4. Do pole Název napište název cíle. Vybraný text je zobrazen v poli Hodnota.

 5. Klepněte na Vložit. Název cíle se přidá do seznamu Výběr.

Dialog nechte otevřený a přejděte k další části.

Vložení křížového odkazu na cíl

 1. Umístěte kurzor do textu, kam chcete vložit křížový odkaz.

 2. Pokud dialog není již otevřen, vyberte Vložit - Křížový odkaz.

 3. V seznamu Typ vyberte "Vložit referenci".

 4. V seznamu Výběr vyberte cíl, na který chcete křížový odkaz.

 5. V seznamu Vložit odkaz na vyberte formát pro křížový odkaz. Formát specifikuje typ informace, která je zobrazena jako křížový odkaz. Například "Odkaz" vloží cílový text a "Stránka" vloží číslo stránky, kde se cílový text vyskytuje. Pro poznámky pod čarou se vloží číslo poznámky.

 6. Klepněte na Vložit.

 7. Po ukončení klepněte na tlačítko Zavřít.

Používání křížových odkazů u objektů

Křížové odkazy je možné použít s většinou objektů, jako jsou obrázky, objekty kresby, objekty OLE a tabulky, pokud ovšem mají popisek. Pro přidání popisku k objektu vyberte objekt a zvolte Vložit - Popisek.

 1. Klepněte na místo v dokumentu, kam si přejete vložit křížový odkaz.

 2. Zvolte Vložit - Křížový odkaz.

 3. V seznamu Typ vyberte pro objekt kategorii popisku.

 4. V seznamu Výběr vyberte číslo popisku objektu, na který chcete křížový odkaz.

 5. V seznamu Vložit odkaz na vyberte formát křížového odkazu. Formát specifikuje typ informace, který bude zobrazen jako křížový odkaz. Například "Odkaz" vloží kategorii titulku a text titulku objektu.

 6. Klepněte na Vložit.

 7. Po ukončení klepněte na tlačítko Zavřít.

Aktualizace křížových odkazů

Pro ruční aktualizaci křížových odkazů v dokumentu zvolte v nabídce Nástroje - Aktualizovat - Pole nebo stiskněte F9.

Ikona tipu

Choose View - Field Names to switch between viewing the reference names and the reference contents.


Úpravy křížových odkazů

Vkládání hypertextových odkazů pomocí navigátoru

Vkládání hypertextových odkazů