Tisk více stránek na jednu stranu

Na kartě Rozvržení stránek v dialogovém okně Soubor - Tisk můžete vybrat tisk více stránek na jeden list.

  1. Vyberte Soubor - Tisk a klepněte na kartu Rozvržení stránek.

  2. Udělejte jedno z následujícího:

  1. Chcete-li tisknout dvě stránky na stranu, vyberte "2" v boxu Stránky na stranu.

  2. Chcete-li tisknout více stran na stranu, vyberte počet stránek na stranu a případně nastavte pořadí stránek. Malý náhled ukáže rozvržení stránek.

  1. Klepněte na Tisk.