Vytváření a používání stylů stránky

LibreOffice používá pro určení rozvržení stránky, zahrnující pozadí, okraje, záhlaví, zápatí a textové sloupce, styly stránky. Pro změnu rozvržení jednotlivých stránek v dokumentu je nutné vytvořit a na stránku použít vlastní styl stránky.

Změna orientace stránky

Změna pozadí stránky

Vytvoření nového stylu stránky

 1. Choose View - Styles.

 2. Klepněte na ikonu Styly stránky.

 3. V seznamu stylů stránky klepněte pravým tlačítkem na položku a vyberte Nový.

 4. Na kartě Organizátor zadejte do pole Název název stylu.

 5. Udělejte jedno z následujícího:

 1. Nastavte možnosti rozvržení pro styl stránky pomocí karet a potom klepněte na tlačítko OK.

Přiřazení stylu stránky

 1. Klepněte na stránku, na kterou si přejete použít styl stránky.

 2. Choose View - Styles, and then click the Page Style icon.

 3. Poklepejte na název stylu v seznamu.

Přiřazení stylu stránky nové stránce

 1. Klepněte na místo v dokumentu, kde si přejete začít novou stránku.

 2. Zvolte Vložit - Ruční zalomení.

 3. Vyberte Zalomení stránky.

 4. V poli Styl vyberte styl stránky, který chcete použít na stránku následující za ručním zalomením.

 5. Klepněte na OK.

Čísla stránek

O záhlaví a zápatí

Vytvoření stylu stránky založeného na aktuální stránce

Vložení názvu a čísla kapitoly do záhlaví nebo zápatí

Formátování záhlaví a zápatí

Změna výchozí šablony