Změna orientace stránky

Všechny vlastnosti stránky textového dokumentu Writeru, jako například orientace stránky, jsou definovány styly stránky. Ve výchozím nastavení nový textový dokument používá pro všechny stránky styl stránky "Výchozí". Pokud otevřete existující textový dokument, můžete v něm najít použití různých stylů stránek pro různé stránky.

Je důležité vědět, že změny, které použijete na vlastnosti stránky, budou mít vliv pouze na stránky, které používají zvolený styl. Zvolený styl je zobrazen ve stavovém řádku u dolní hranice okna.

Změna orientace všech stran

Pokud se textový dokument skládá pouze ze stránek se stejným stylem stránky, můžete změnit vlastnosti stránky přímo:

 1. Zvolte Formát - Stránka.

 2. Klepněte na kartu Stránka.

 3. V sekci Formát papíru zvolte “Na výšku” nebo “Na šířku”.

 4. Klepněte na OK.

Změna orientace pouze některých stran

Pro orientaci stránky dokumentu LibreOffice užívá styly stránek. Styly stránek definují i další vlastnosti jako například záhlaví a zápatí stránky nebo okraje stránky. Buď můžete v aktuálním dokumentu změnit styl "Výchozí", nebo můžete vytvořit vlastní styly stránky a použít je na jakoukoliv část textu.

Na konci této stránky nápovědy je podrobně probrán rozsah stylu stránky. Přečtěte si to, pokud si nejste jisti, jak koncept stylu stránky funguje.

Ikona poznámky

Na rozdíl od znakových stylů nebo stylů odstavce styl stránky neví nic o hierarchii. Můžete vytvořit nový styl stránky založený na vlastnostech existujícího stylu stránky, ale pokud později změníte zdrojový styl, nestane se, že by nový styl zdědil automaticky jeho změny.


Chcete-li změnit orientaci stránky pro všechny stránky, které sdílejí stejný styl stránky, potřebujete nejdříve styl stránky a pak tento styl použít:

 1. Choose View - Styles.

 2. Klepněte na ikonu Styly stránky.

 3. Klepněte pravým tlačítkem na styl stránky a vyberte Nový. Nový styl stránky při vytvoření získá všechny vlastnosti vybrané stránky.

 4. Na kartě Organizátor napište do pole Název název stylu stránky, např. "Můj na šířku".

 5. V seznamu Další Styl vyberte styl stránky, který chcete použít na další stránku, která následuje stránku s novým stylem. Viz sekce o rozsahu stylů stránky na konci této stránky nápovědy.

 6. Klepněte na kartu Stránka.

 7. V sekci Formát papíru zvolte “Na výšku” nebo “Na šířku”.

 8. Klepněte na OK.

Now you have defined a proper page style with the name "My Landscape". To apply the new style, double-click the "My Landscape" page style in the Styles window. All pages in the current scope of page styles will be changed. If you defined the "next style" to be a different style, only the first page of the current scope of page styles will be changed.

Rozsah stylů stránek

Měli byste si být vědomi rozsahu stylů stránky v LibreOffice. Které stránky Vašeho dokumentu budou dotčeny změnou stylu stránky?

Jednostránkové styly

Styl stránky může být definován tak, aby byl použit pouze pro jednu stranu. Příkladem je styl stránky "První stránka". Toho dosáhnete, když definujete jiný stránkový styl v položce "Další styl" na kartě Formát - Stránka - Organizátor.

Jednostránkový styl stránky začíná od spodní hranice aktuální stránky a končí zalomením stránky. Toto zalomení stránky se objeví automaticky, pokud text přeteče na další stránku (někdy nazýváno "jemné zalomení stránky"). Případně můžete vložit ruční zalomení stránky.

Pro vložení ručního zalomení stránky na pozici kurzoru, stiskněte Ctrl+Enter nebo zvolte Vložit - Ruční zalomení a potvrďte OK.

Ručně stanovený rozsah stylu stránky

Styl stránky "Výchozí" nenastavuje jiný "další styl" na kartě Formát - Stránka - Organizátor. Místo toho je "další styl" nastaven také jako "Výchozí". Všechny styly stránky, které jsou následovány tím samým stylem stránky, mohou zahrnovat více stránek. Dolní a horní meze rozsahu stylu stránky jsou určovány pomocí "zalomení stránky se stylem". Všechny stránky mezi dvěma "zalomeními stránky se stylem" používají stejný styl stránky.

"Zalomení stránky se stylem" můžete vložit přímo na pozici kurzoru. Případně můžete použít "zalomení stránky se stylem" na odstavec nebo na styl odstavce.

Proveďte jednu z následujících možností:

O záhlaví a zápatí

Vytvoření stylu stránky založeného na aktuální stránce

Vložení názvu a čísla kapitoly do záhlaví nebo zápatí

Formátování záhlaví a zápatí