Čísla stránek

V aplikaci Writer je číslo stránky pole, které je možné vložit do textu.

Vložení čísel stran

Číslo stránky vložíte na aktuální pozici kurzoru volbou Vložit - Pole - Číslo stránky.

Ikona tipu

Pokud místo čísla uvidíte text "Číslo stránky", zvolte nabídku Zobrazit - Názvy polí.


Tato pole nicméně mění svou pozici při přidávání nebo odebírání textu. Proto je lepší vložit číslování stránek do záhlaví nebo zápatí, kde bude mít stejnou pozici a může být opakováno na každé stránce.

Choose Insert - Header and Footer - Header - (name of page style) or Insert - Header and Footer - Footer - (name of page style) to add a header or footer to all pages with the current page style.

Začít určitým číslem stránky

Možná potřebujete nad číslováním stránek více kontroly. Píšete například textový dokument, který by měl začínat stránkou číslo 12.

 1. Klepněte do prvního odstavce vašeho dokumentu.

 2. Zvolte Formát - Odstavec - Tok textu.

 3. V oblasti Zalomení zaškrtněte Vložit. Pro možnost nastavení nového Čísla stránky zaškrtněte pole Se stylem stránky. Klepněte na tlačítko OK.

Ikona poznámky

Nové číslo stránky je vlastnost prvního odstavce této stránky.


Úprava stylu čísla stránky

Potřebujete číslování stránky římskými číslicemi i, ii, iii, iv a tak dále.

 1. Poklepejte přímo před pole čísla stránky. Objeví se dialog Upravit pole.

 2. Vyberte formát číslování a klepněte na tlačítko OK.

Použití odlišného stylu čísla stránky

Potřebujete některé stránky číslovat římskými číslicemi, potom následující stránky jiným stylem číslování.

V programu Writer budete potřebovat různé stránkové styly. První stránkový styl má zápatí s číslem strany římskými číslicemi. Následující stránkový styl má číslo strany na zápatí formátováno jinak.

Dva stránkové styly musí být odděleny zlomem stránky. Ve Writeru lze použít automatický stránkový zlom a ruční stránkový zlom.

Zda je lepší ručně vkládat zalomení stránky mezi styly stránky, nebo použít automatickou změnu, závisí na typu dokumentu. Pokud potřebujete mít pouze titulní stránku s jiným stylem než ostatní stránky, můžete použít automatický způsob.

Přiřazení odlišného stránkového stylu první straně

 1. Klepněte do první stránky vašeho dokumentu.

 2. Choose View - Styles.

 3. In the Styles window, click the Page Styles icon.

 4. Poklepejte na styl "První stránka".

Nyní má vaše titulní stránka styl stránky "První stránka" a následující stránky mají automaticky styl "Výchozí".

You can now for example insert a footer for the "Default" page style only, or insert footers in both page styles, but with differently formatted page number fields.

Ruční vložení změny stylu stránky

 1. Klepněte na začátek prvního odstavce na stránce, pro kterou chcete použít jiný stránkový styl.

 2. Zvolte nabídku Vložit - Ruční zalomení. Bude zobrazen dialog Ruční zalomení.

 3. V seznamu Styl zvolte stránkový styl. Můžete také nastavit nastavit nové číslo strany. Klepněte na OK.

Vybraný styl stránky bude použit do aktuálního odstavce do dalšího zalomení stránky se stylem. Napřed budete možná potřebovat vytvořit nový styl stránky.

Vkládání čísel stránek do zápatí

O záhlaví a zápatí

Střídání stylů stránek na lichých a sudých stránkách

Vytvoření stylu stránky založeného na aktuální stránce

Vložení názvu a čísla kapitoly do záhlaví nebo zápatí

Formátování záhlaví a zápatí