Vkládání a odebírání zalomení stránky

Vložení ručního zlomu stránky

  1. Klepněte na místo v dokumentu, kde si přejete začít novou stránku.

  2. Stiskněte Ctrl+Enter.

Výmaz ručního zlomu strany

  1. Klepněte před první znak stránky, která následuje po ručním zalomení stránky.

  2. Stiskněte klávesu Backspace.

Výmaz ručního zlomu strany umístěného před tabulkou

  1. Pravým tlačítkem klepněte do tabulky a zvolte Tabulka.

  2. Klepněte na kartu Tok textu.

  3. Zrušte zaškrtnutí pole Zalomení.

Čísla stránek

Dialog vkládání zalomení