Vytváření textu, který se nebude tisknout

Jak vytvořit text, který se nebude tisknout:

  1. Zvolte Vložit - Rámec a klepněte na OK.

  2. Vložte do rámce text a pokud chcete, změňte velikost rámce.

  3. Choose Format - Frame and Object - Properties, and then click the Options tab.

  4. V oblasti Vlastnosti zrušte zaškrtnutí pole Tisk.

  5. Klepněte na OK.