Kombinování číslovaných seznamů

Číslované seznamy je možné kombinovat do jednoho sdruženého číslovaného seznamu.

Kombinování číslovaných seznamů, které jdou po sobě

  1. Vyberte všechny odstavce v seznamech.

  2. Na liště Formátování klepněte dvakrát na ikonu Číslování zap/vyp.

Vytvoření číslovaného seznamu z odstavců, které nejdou po sobě

  1. Podržte klávesu Ctrl a proveďte výběr v prvním číslovaném odstavci. Stačí vybrat pouze jeden znak z odstavce.

  2. Stále držte klávesu Ctrl a proveďte výběr v každém číslovaném odstavci, který chcete kombinovat.

  3. Na liště Formátování klepněte dvakrát na ikonu Číslování zap/vyp.

Číslování a styly číslování

Přidání odrážek

Přidání číslování

Vypnutí odrážek a číslování u některých odstavců

Použití popisků

Definování intervalu číslování