Vložení obrázku z programu LibreOffice Draw nebo Impress

  1. Otevřete dokument, do kterého si přejete vložit objekt.

  2. Otevřete dokumentu programu Draw nebo Impress obsahující objekt, který si přejete kopírovat.

  3. Podržte klávesu Ctrl a nad objektem stiskněte a držte tlačítko myši.

  4. Přetáhněte objekt na vybrané místo v dokumentu.

Vložení obrázku

Vložení obrázku ze souboru

Vkládání obrázků z Galerie přetáhnutím myší

Vložení naskenovaného obrázku

Vložení grafu z Calcu do textového dokumentu

Úprava grafických objektů