Rejstříky vytvořené uživatelem

Je možné vytvořit takové množství uživatelských rejstříků, jaké potřebujete.

Vytvoření uživatelského rejstříku

 1. Vyberte slovo nebo slova, která si přejete přidat do rejstříku vytvořeného uživatelem.

 2. Zvolte Vložit - Obsah a rejstříky - Položka rejstříku.

 3. Klepněte na tlačítko Nový rejstřík (vytvořený uživatelem) vedle seznamu Rejstřík.

 4. Zadejte název rejstříku do pole Název a klepněte na OK.

 5. Klepnutím na Vložit se vybraná slova přidají do nového rejstříku.

 6. Klepněte na Zavřít.

Vložení uživatelem vytvořeného rejstříku

 1. Klepněte na místo v dokumentu, kam si přejete vložit rejstřík.

 2. Zvolte Vložit - Obsah a rejstřík - Obsah, rejstřík nebo seznam použité literatury.

 3. On the Type tab, select the name of the user-defined index that you created in the Type box.

 1. Vyberte možnosti, které chcete.

 2. Klepněte na OK.

If you want to use a different paragraph style as a table of contents entry, select Additional styles, and then click the Assign styles button next to the box. Click the style in the list, and then click the >> or the << button to define the chapter level for the paragraph style.

Vytvoření obsahu

Definování položek rejstříků a obsahů

Aktualizace, úpravy a odstraňování rejstříků a obsahů

Formátování rejstříku nebo obsahu

Úpravy nebo odstraňování položek rejstříku a obsahu

Vytváření abecedních rejstříků

Vytvoření seznamu použité literatury

Rejstříky pokrývající více dokumentů