Vytvoření obsahu

Nejlepší způsob jak vytvořit obsah je použít předdefinovaných stylů odstavce nadpisů, například "Nadpis 1", na odstavce, které si přejete zahrnout do obsahu. Po použití stylů je možné vytvořit obsah.

Vložení obsahu

  1. Klepněte na místo v dokumentu, kam si přejete vložit obsah.

  2. Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography, and then click the Type tab.

  3. V poli Typ vyberte "Obsah".

  4. Vyberte možnosti, které chcete.

  5. Klepněte na OK.

If you want to use a different paragraph style as a table of contents entry, select the Additional Styles check box in the Create from area, and then click the Assign styles button next to the check box. In the Assign Styles dialog, click the style in the list, and then click the >> or the << button to define the chapter level for the paragraph style.

Aktualizace obsahu

Udělejte jedno z následujícího:

Definování položek rejstříků a obsahů

Aktualizace, úpravy a odstraňování rejstříků a obsahů

Formátování rejstříku nebo obsahu

Úpravy nebo odstraňování položek rejstříku a obsahu

Vytváření abecedních rejstříků

Rejstříky vytvořené uživatelem

Vytvoření seznamu použité literatury

Rejstříky pokrývající více dokumentů