Definování položek rejstříků a obsahů

Definování položek rejstříku

  1. Klepněte do slova nebo v dokumentu vyberte slova, která chcete použít jako položku rejstříku

  2. Choose Insert - Table of Contents and Index - Index Entry, and do one of the following:

Definování položek obsahu

Nejlepší způsob pro vytvoření obsahu je použít na odstavce, které si přejete zahrnout do obsahu, předdefinovaný styl odstavce, jako například "Nadpis 1".

Použití vlastního stylu odstavce pro položku obsahu

  1. Choose Tools - Chapter Numbering and click the Numbering tab.

  2. V poli Styl odstavce vyberte styl odstavce, který si přejete zahrnout do obsahu.

  3. V seznamu Úroveň klepněte na úroveň v hierarchii, na kterou chcete použít styl odstavce.

  4. Klepněte na tlačítko OK. Nyní je možné styl použít na nadpisy a tím je zahrnout do obsahu.

Vytvoření obsahu

Aktualizace, úpravy a odstraňování rejstříků a obsahů

Formátování rejstříku nebo obsahu

Úpravy nebo odstraňování položek rejstříku a obsahu

Vytváření abecedních rejstříků

Rejstříky vytvořené uživatelem

Vytvoření seznamu použité literatury

Rejstříky pokrývající více dokumentů