Odsazení odstavců

Ikona poznámky

Chcete-li změnit měrnou jednotku, zvolte - LibreOffice Writer - Obecné a vyberte novou měrnou jednotku v oblasti Nastavení.


Můžete změnit odsazení aktuálního odstavce, všech označených odstavců nebo stylu odstavce.

Ikona tipu

Odsazení můžete také nastavit pomocí pravítka. Pro zobrazení pravítka zvolte Zobrazit - Pravítko.


Odsazení se počítá vzhledem k levému a pravému okraji stránky. Pokud chcete, aby odstavec přesáhl do okraje stránky, zadejte záporné číslo.

Odsazení zohledňuje směr psaní. Vezměme jako příklad hodnotu odsazení Zleva. V jazycích psaných zleva doprava podle ní bude odsazen levý okraj odstavce vzhledem k levému okraji stránky. V jazycích psaných zprava doleva podle ní bude odsazen pravý okraj odstavce vzhledem k pravému okraji stránky.

Předsazení vytvoříte zadáním kladné hodnoty do Zleva a záporné hodnoty do První řádek.

Formát - Odstavec - Odsazení a rozestupy

Používání pravítek

Šablony a styly