Vložení názvu a čísla kapitoly do záhlaví nebo zápatí

Before you can insert chapter information into a header or footer, you must first set the chapter numbering options for the paragraph style that you want to use for chapter titles.

Vytvoření stylu odstavce pro názvy kapitol

 1. Choose Tools - Chapter Numbering.

 2. V seznamu Styl odstavce vyberte styl odstavce, který chcete použít pro názvy kapitol, například "Nadpis 1".

 3. V poli Číslo vyberte styl číslování pro názvy kapitol, například "1,2,3...".

 4. Do pole Před napište "Kapitola" a za textem udělejte mezeru.

 5. Zadejte mezeru do pole Za.

 6. Klepněte na OK.

Vložení názvu kapitoly a čísla do záhlaví nebo zápatí

 1. Na nadpisy kapitol ve vašem dokumentu použijte styl odstavce, který jste definovali pro nadpisy kapitol.

 2. Choose Insert - Header and Footer - Header or Insert - Header and Footer - Footer, and then select the page style for the current page from the submenu.

 3. Klepněte do záhlaví nebo zápatí.

 4. Zvolte Vložit - Pole - Další pole a klepněte na kartu Funkce.

 1. Klepněte na "Kapitola" v seznamu Typ a "Číslo a název kapitoly" v seznamu Formát.

 2. Klepněte na tlačítko Vložit a potom na tlačítko Zavřít.

Záhlaví na každé stránce, která používá současný styl stránky, bude automaticky zobrazovat číslo a název kapitoly.

O záhlaví a zápatí

Vytvoření stylu stránky založeného na aktuální stránce

Definování různých záhlaví a zápatí

Formátování záhlaví a zápatí