Definování různých záhlaví a zápatí

Na každé stránce je možné použít jiné záhlaví a zápatí, pokud na různé stránky použijete různé styly stránky. LibreOffice nabízí několik předdefinovaných stylů stránky, jako například První stránka, Levá stránka a Pravá stránka. Je také možné si vytvořit vlastní styly stránky.

Pokud chcete přidat záhlaví ke stylu stránky, který má rozdílné vnitřní a vnější stránkové okraje, lze použít zrcadlené rozvržení stránek. V takovém případě zvolte Formát - Stránka, klepněte na kartu Stránka a v části Nastavení rozvržení v poli Rozvržení stránek zvolte „Zrcadlit“.

Styly stránky můžete například použít pro definování různých záhlaví a zápatí pro sudé a liché stránky v dokumentu.

 1. Otevřete nový textový dokument.

 2. Choose View - Styles and click the Page Styles icon in the Styles sidebar deck.

 3. V seznamu stylů stránky pravým tlačítkem klepněte na "Pravá stránka" a zvolte Upravit.

 4. V dialogovém okně Styly stránky klepněte na kartu Záhlaví.

 5. Vyberte Záhlaví zapnuto a klepněte na kartu Organizátor.

 6. V poli Další styl vyberte "Levá stránka".

 7. Klepněte na OK.

 8. In the Styles window, right-click "Left Page" in the list of page styles and choose Modify.

 9. V dialogovém okně Styly stránky klepněte na kartu Záhlaví.

 10. Vyberte Záhlaví zapnuto a klepněte na kartu Organizátor.

 11. V poli Další styl vyberte "Pravá stránka".

 12. Klepněte na OK.

 13. Pro použití stylu na aktuální stránku poklepejte v seznamu stylů stránky na "Pravá stránka".

 14. Do záhlaví stylu stránky Levá stránka vložte text nebo obrázky. Po přidání další stránky do dokumentu vložte text nebo obrázky i do záhlaví stylu stránky Pravá stránka.

O záhlaví a zápatí

Vytvoření stylu stránky založeného na aktuální stránce

Vložení názvu a čísla kapitoly do záhlaví nebo zápatí

Formátování záhlaví a zápatí