Vytvoření hromadného dopisu

Pro vytvoření hromadného dopisu potřebujete textový dokument obsahující pole pro adresu a databázi adres. Potom je možné zkombinovat nebo sloučit adresy a textový dokument a buď jej vytisknout, nebo odeslat e-mailem.

Ikona poznámky

Pokud je dokument ve formátu HTML, v e-mailu se neodešlou vložené ani odkazované obrázky.


Vytvořit hromadné dopisy vám pomůže Průvodce hromadnou korespondencí.

Pro vytvoření hromadného dopisu

 1. Zvolte Nástroje - Průvodce hromadnou korespondencí.

  Bude zobrazen dialog průvodce hromadnou korespondencí. Následující příklad je jednou z mnoha možností jak se pohybovat po stránkách průvodce:

 2. Vyberte Začít ze šablony a klepněte na tlačítko Procházet.

  Zobrazí se dialog Nový.

 3. Select Business Correspondence in the left list, and then "Modern" business letter in the right list. Click OK to close the Templates dialog, and click Next in the wizard.

 4. Zvolte Dopis a klepněte na Další.

 5. V dalším kroku průvodce ověřte klepnutím na tlačítko Vybrat seznam adres, že používáte správný seznam adres. Chcete-li použít blok s adresou, vyberte typ bloku s adresou, v případě potřeby přiřaďte datová pole a klepněte na Další.

 6. V dalším kroku následuje Vytvoření oslovení. Zrušte zaškrtnutí pole Vložit personalizované oslovení. Pod položkou Obecné oslovení vyberte oslovení, které chcete použít v horní části všech dopisů.

 7. Chcete-li umístit pole hromadné korespondence kamkoliv jinam do dokumentu, vyberte příslušný sloupec ve zdroji adres a poté přetáhněte záhlaví do dokumentu na místo, kde chcete mít pole. Ujistěte se, že je vybrán celý sloupec.

 8. Klepněte na Další a poté Dokončit a vytvoří se hromadná pošta.

O polích

Registrace adresáře

Přehled databáze