Vzdálenosti mezi poznámkami pod čarou

Pokud si přejete zvětšit vzdálenosti mezi texty poznámek pod čarou nebo vysvětlivek, je možné k odpovídajícímu odstavci přidat horní a spodní ohraničení.

  1. Klepněte do poznámky pod čarou nebo do vysvětlivky.

  2. Choose View - Styles.

  3. Pravým tlačítkem klepněte na styl odstavce, který si přejete upravit, například "Poznámka pod čarou", a zvolte Upravit.

  4. Klepněte na kartu Ohraničení.

  5. V oblasti Výchozí klepněte na ikonu Ohraničení pouze nahoře a dole.

  6. V oblasti Čára klepněte na čáru v seznamu Styl.

  7. V poli Barva vyberte "Bílá". Pokud pozadí stránky bílé není, vyberte barvu, která pozadí nejvíce odpovídá.

  8. In the Padding area, clear the Synchronize check box.

  9. Zadejte hodnoty do polí Nahoře a Dole.

  10. Klepněte na OK.

Vkládání a úpravy poznámek pod čarou a vysvětlivek

Formát - Odstavec - Ohraničení