Hledání a nahrazování v aplikaci Writer

V textových dokumentech je možné vyhledávat slova, formátování, styly a další. Můžete přecházet z jednoho výsledku na další nebo zvýraznit všechny výsledky najednou a poté použít jiné formátování nebo zaměnit slova jiným textem.

Dialog Najít a nahradit

Pro hledání textu v celém dokumentu otevřete dialog Najít a nahradit, aniž byste měli vybraný nějaký text. Pokud si přejete vyhledávat jen v části vašeho dokumentu, nejdříve tuto část vyberte a poté otevřete dialog Najít a nahradit.

Vyhledání textu

 1. Pro otevření dialogu Najít a nahradit zvolte Úpravy - Najít a nahradit....

 2. Enter the text to find in the Find text box.

 3. Klepněte na tlačítko Najít další nebo Najít vše.

Pokud klepnete na tlačítko Najít další, aplikace Writer zobrazí další text, který odpovídá zadání. Text je možné zhlédnout a upravit, poté klepnout znovu na tlačítko Najít další a přejít na další nalezený text.

Pokud dialog uzavřete, můžete pro hledání dalšího výskytu textu bez otevíráni dialogu stisknout kombinaci kláves (Ctrl+Shift+F).

K přesunu na další text nebo jakýkoli jiný objekt v dokumentu je také možné použít ikony v pravém dolním rohu dokumentu.

Když klepnete myší na Hledej vše, Writer najde všechny výskyty textu totožného se zadáním. Nyní například můžete nastavit pro zadaný text tučné písmo, nebo přiřadit znakový styl v jediném kroku pro všechny výskyty textu.

Nahradit text

Ikona poznámky

Na rozdíl od hledání nemůže být nahrazování textu omezeno na aktuální výběr.


 1. Pro otevření dialogu Najít a nahradit zvolte Úpravy - Najít a nahradit...

 2. Enter the text to search in the Find text box.

 3. Text pro nahrazení hledaného textu zadejte do pole Nahradit za.

 4. Klepněte buď na tlačítko Nahradit nebo Nahradit vše.

When you click Replace, Writer will search the whole document for the text in the Find box, starting at the current cursor position. When text is found, Writer highlights the text and waits for your response. Click Replace to replace the highlighted text in the document with the text in the Replace text box. Click Find Next to advance to the next found text without replacing the current selection.

Pokud klepnete na tlačítko Nahradit vše, aplikace Writer nahradí všechny výskyty textu, který odpovídá vašemu zadání.

Vyhledání stylu

Je možné najít všechen text ve vašem dokumentu, který má nastaven určitý styl odstavce, například styl "Nadpis 2".

 1. Pro otevření dialogu Najít a nahradit zvolte Úpravy - Najít a nahradit...

 2. Click Other options to expand the dialog.

 3. Check Paragraph Styles.
  The Find text box now is a list box, where you can select any of the Paragraph Styles that are applied in the current document.

 4. Vyberte styl, který chcete vyhledávat, a klepněte na tlačítko Najít další nebo Najít vše.

Vyhledání formátů

Je možné najít všechen text ve vašem dokumentu, kterému je přiřazen určitý styl přímého formátování.

Ikona poznámky

Hledání formátů nalezne pouze vlastnosti přidané přímo znakům, ale nenalezne vlastnosti použité jako část stylu.


 1. Pro otevření dialogu Najít a nahradit zvolte Úpravy - Najít a nahradit...

 2. Dialogové okno rozšíříte klepnutím na tlačítko Ostatní možnosti.

 3. Klepněte na tlačítko Formát.

 1. Klepněte na tlačítko Najít další nebo Najít vše.

Ostatní možnosti

Hledání podobností vám umožní najít text, který je velmi podobný hledanému textu. Je možné zadat počty znaků, ve kterých se může text lišit.

Zaškrtněte možnost Hledání podobností a pro změnu voleb můžete klepnout na tlačítko Podobnosti. (Pro anglický text dobře funguje nastavení všech tří čísel na 1.)

Ikona tipu

Je-li povolena podpora pro asijské jazyky v - Jazyková nastavení - Jazyky, dialogové okno Najít a nahradit bude nabízet možnosti pro hledání asijského textu.


Navigátor

Navigátor je hlavní nástroj pro hledání a vybírání objektů. Dále může být Navigátor použit pro přesun a uspořádání kapitol, poskytuje přitom přehledný pohled na váš dokument.

Pro otevření okna Navigátoru zvolte Zobrazit - Navigátor.

Pro vkládání objektů, odkazů a referencí uvnitř jednoho dokumentu nebo z jiného otevřeného dokumentu použijte Navigátor. Pro více informací zhlédněte průvodce Navigátorem.

Pro otevření malého okna Navigace klepněte na ikonu s modrým kolečkem v pravé spodní části vašeho dokumentu.

Pro rychlé přesunutí na další objekt nebo hledaný text ve vašem dokumentu použijte malé okno Navigace.