O polích

Pole se v dokumentu používají pro zobrazení údajů, které se mohou měnit, jako jsou aktuální datum nebo celkový počet stran v dokumentu.

Zobrazování polí

Fields consist of a field name and the field content. To switch the field display between the field name or the field content, choose View - Field Names.

Zvýrazňování polí v dokumentu zapnete nebo vypnete volbou Zobrazit - Stínování polí. Chcete-li tuto funkci vypnout trvale, zvolte - LibreOffice - Barvy aplikací a zrušte zaškrtnutí pole před Stínování polí.

To change the color of field shadings, choose - LibreOffice - Application Colors, locate the Field shadings option, and then select a different color in the Color setting box.

Vlastnosti pole

Mnoho typů polí v dokumentu, zejména pole databází, uchovává a zobrazuje proměnný text.

Následující typy polí spustí po klepnutí na ně nějakou akci:

Typ pole

Vlastnost

Zástupný znak

Opens a dialog to insert the object corresponding to the placeholder, except for text placeholders. For text placeholders, click on the placeholder and type over it.

Vložit odkaz

Přesune ukazatel myši na odkaz.

Spustit makro

Spustí makro.

Vstupní pole

Otevře dialog pro úpravu obsahu pole.


Aktualizování polí

Pro aktualizování všech polí v dokumentu stiskněte klávesu F9 nebo zvolte Úpravy - Vybrat vše a potom stiskněte klávesu F9.

Pro aktualizování pole vloženého z databáze vyberte pole a stiskněte klávesu F9.

Ikona poznámky

Placeholders are not updated.


Dotazování na uživatelské údaje v polích a podmínkách

Přidání vstupního pole

Vložení proměnného nebo pevného pole data

Podmíněný text

Podmíněný text pro počty stránek

Čísla stránek