Střídání stylů stránek na lichých a sudých stránkách

Ikona

LibreOffice může ve vašem dokumentu použít jiné styly stránky pro sudé (levé) a liché (pravé) stránky. Je například možné použít různé styly stránky pro zobrazení různého záhlaví a zápatí na sudých a lichých stránkách. Aktuální styl stránky je zobrazen ve Stavovém řádku ve spodní části pracovního prostoru.

Nastavení střídání stylů stránky

  1. Choose View - Styles, and then click the Page Styles icon.

  2. V seznamu stylů klepněte pravým tlačítkem na "Levá stránka" a zvolte Upravit.

  3. Klepněte na kartu Organizátor.

  4. V poli Další styl vyberte "Pravá stránka" a klepněte na tlačítko OK.

  5. V seznamu stylů klepněte pravým tlačítkem na "Pravá stránka" a zvolte Upravit.

  6. V poli Další styl vyberte "Levá stránka" a klepněte na tlačítko OK.

  7. Go to the first page in your document, and double-click "Right Page" in the list of page styles in the Styles window.

To add a header to one of the page styles, choose Insert - Header and Footer - Header, and choose the page style that you want to add the header to. In the header frame, type the text that you want to use as the header.

To add a footer to one of the page styles, choose Insert - Header and Footer - Footer, and choose the page style that you want to add the footer to. In the footer frame, type the text that you want to use as a footer.

Ikona tipu

Pokud si nepřejete mít na titulní stránce vašeho dokumentu záhlaví nebo zápatí, použijte na tuto stránku styl stránky "První stránka".


Potlačení tisku prázdných stránek

Pokud v dokumentu následují dvě sudé nebo liché stránky přímo po sobě, ve výchozím nastavení vloží aplikace Writer mezi tyto dvě stránky prázdnou stránku. Tisk nebo export do formátu PDF těchto prázdných stránek je možné potlačit.

  1. Vyberte - LibreOffice Writer - Tisk.

  2. Zrušte zaškrtnutí u pole Tisknout automaticky vložené prázdné stránky.