Chapter Numbering

You can modify the heading hierarchy or assign a level in the hierarchy to a custom paragraph style. You can also add chapter and section numbering to heading paragraph styles. By default, the "Heading 1" paragraph style is at the top of the chapter hierarchy.

Přidání automatického číslování stylu nadpisu

  1. Choose Tools - Chapter Numbering, and then click the Numbering tab.

  2. Ze seznamu Styl odstavce vyberte styl nadpisu, ke kterému chcete přidat čísla kapitol.

  3. V seznamu Číslo vyberte styl číslování, který chcete použít, a poté klepněte na OK.

To Remove Automatic Chapter Numbering From a Heading Paragraph

  1. Klepněte na začátek textu v odstavci nadpisu, hned za číslo.

  2. Stisknutím klávesy Backspace číslo smažte.

Použití vlastního stylu odstavce jako nadpisu

  1. Choose Tools - Chapter Numbering, and then click the Numbering tab.

  2. Vyberte vlastní styl v poli Styl odstavce.

  3. V seznamu Úroveň klepněte na úroveň nadpisu, ke které chcete vlastní styl odstavce přiřadit.

  4. Klepněte na OK.

Změna úrovně osnovy číslovaného nebo odrážkového seznamu

Uspořádání kapitol v Navigátoru