Vytvoření stylu stránky založeného na aktuální stránce

Je možné navrhnout rozvržení stránky a potom z něj vytvořit styl stránky.

Je také možné například vytvořit jeden styl stránky s vlastním záhlavím a další styl stránky s jiným záhlavím.

  1. Open a new text document, choose View - Styles, and then click the Page Styles icon.

  2. Klepněte na ikonu Nový styl z výběru a zvolte Nový styl z výběru z podnabídky.

  3. Zadejte název stránky v poli Název stylu a klepněte na OK.

  4. Pro použití nového stylu na aktuální stránku na něj v seznamu poklepejte.

  5. Choose Insert - Header and Footer - Header, and choose the new page style from the list.

  6. Napište text, který si přejete mít v záhlaví. Potom umístěte kurzor do hlavního textového pole mimo záhlaví.

  7. Zvolte Vložit - Ruční zalomení.

  8. V oblasti Typ vyberte Zalomení stránky a poté vyberte „Výchozí“ ze seznamu Styl.

  9. Pro vytvoření dalšího stylu stránky s odlišným záhlavím opakujte kroky 2-6.

O záhlaví a zápatí

Definování různých záhlaví a zápatí

Vložení názvu a čísla kapitoly do záhlaví nebo zápatí

Formátování záhlaví a zápatí

Šablony a styly