Součet rozsahu buněk tabulky

 1. Choose Table - Insert Table, and insert a table with one column and more than one row into a text document.

 2. Do každé buňky ve sloupci vložte číslo, ale poslední nechte prázdnou.

 3. Umístěte kurzor do poslední buňky sloupce a klepněte na ikonu Součet na liště Tabulka.
  Zobrazí se lišta Vzorec s položkou "=sum".

 4. Klepněte do první z buněk z řady, kterou chcete sčítat, táhněte k poslední buňce a uvolněte tlačítko myši.
  LibreOffice do vybrané buňky vloží vzorec pro výpočet součtu hodnot v aktuálním sloupci.

 5. Stiskněte klávesu Enter nebo klepněte na Použít na liště Vzorec.
  Celkový součet hodnot v aktuálním sloupci bude vložen do buňky.

Pokud kdekoliv v daném sloupci změníte číslo, součet bude automaticky aktualizován po klepnutí do poslední buňky ve sloupci.

Podobně můžete rychle spočítat i součet hodnot buněk ve vybraném řádku.

Lišta vzorců

Výpočty v textových dokumentech

Výpočet složitých vzorců v textových dokumentech

Výpočet a vložení výsledku vzorce do textového dokumentu

Výpočty přes více tabulek