Automatická kontrola pravopisu

LibreOffice je možné při psaní nechat automaticky kontrolovat pravopis a červenou vlnovkou podtrhávat možná špatně napsaná slova.

Automatická oprava textu během psaní

  1. Zvolte Nástroje - Automatická kontrola pravopisu.

  2. Klepněte pravým tlačítkem na slovo podtržené červenou vlnovkou a vyberte doporučované slovo pro nahrazení ze seznamu nebo z podnabídky Automatické opravy .

If you choose a word from the AutoCorrect submenu, the underlined word and the replacement word are automatically added to the AutoCorrect list for the current language. To view the AutoCorrect list, choose Tools - AutoCorrect - AutoCorrect Options, and then click the Replace tab.

Podtržené slovo můžete také přidat do svého uživatelského slovníku vybráním volby Přidat.

Vynechat slovo z kontroly pravopisu

  1. Vyberte slova, která chcete vyloučit.

  2. Otevřete nabídku klepnutím na pole Jazyk ve stavovém řádku.

  3. Choose "None (Do not check spelling)".

Vytvoření nového slovníku.

Přidání výjimek do seznamu automatických oprav

Kontrola pravopisu a gramatiky