Vytváření číslovaného nebo odrážkového seznamu

LibreOffice může číslování a odrážky automaticky přidat při psaní.

Povolit automatické číslování a odrážky

  1. Zvolte Nástroje - Automatické opravy - Nastavení automatických oprav, klepněte na kartu Možnosti a zaškrtněte „Odrážkové a číslované seznamy“.

  2. Choose Tools - AutoCorrect, and ensure that While Typing is selected.

Ikona tipu

Automatické číslování se používá jen pro odstavce formátované stylem odstavce "Výchozí", "Tělo textu" nebo "Odsazení těla textu".


Pro vytvoření číslovaného nebo odrážkového seznamu při psaní

  1. Pro začátek číslování napište 1., i., nebo I. Pro začátek odrážkového seznamu napište * nebo -. Místo tečky za číslem je také možné použít pravou kulatou závorku, například 1) nebo i).

  2. Vložte mezeru, napište text a potom stiskněte Enter. Další odstavec bude mít automaticky další číslo nebo odrážku.

  3. Pro dokončení seznamu stiskněte Enter ještě jednou.

Ikona poznámky

Číslovaný seznam můžete začít jakýmkoli číslem.


Číslování a styly číslování

Formát - Odrážky a číslování