Uspořádání kapitol v Navigátoru

You can move headings and subordinate text up and down in a document text by using the Navigator. You can also promote and demote heading levels. To use this feature, format the headings in your document with one of the predefined heading paragraph styles. To use a custom paragraph style for a heading, choose Tools - Chapter Numbering, select the style in the Paragraph Style box, and then double-click a number in the Levels list.

Ikona tipu

Kurzor umístíte rychle na daný nadpis v dokumentu tím, že na něj poklepete v seznamu Navigátoru.


Chcete-li Navigátor ukotvit, přetáhněte jeho záhlaví k okraji pracovního prostoru. Chcete-li Navigátor uvolnit, podržte klávesu a poklepejte na jeho okraj.

Posunutí nadpisu v dokumentu nahoru nebo dolů

Ikona upozornění

Ujistěte se, že se v Navigátoru zobrazují všechny úrovně nadpisů. Ve výchozím nastavení se zobrazují všechny úrovně. Podle následujícího návodu můžete změnit zobrazené úrovně.


  1. Klepnutím na ikonu NavigátorIkona na nástrojové liště Standardní otevřete Navigátor.

  2. On the Navigator, click the Content View icon Icon.

  3. Udělejte jedno z následujícího:

  1. Přetáhněte nadpis na novou pozici v seznamu Navigátoru.

  2. Click a heading in the Navigator list, and then click the Promote Chapter Icon or Demote Chapter icon Icon.

Ikona poznámky

Chcete-li přesunout nadpis bez podřízeného textu, podržte při přetahování nebo při klepnutí na ikonu Zvýšit úroveň kapitoly nebo Snížit úroveň kapitoly klávesu .


Zvýšení nebo snížení úrovně nadpisu

  1. Vyberte nadpis ze seznamu Navigátoru.

  2. Click the Promote Level Icon or Demote Level icon Icon.

Změna počtu zobrazených úrovní nadpisu

Click the Heading Levels Shown icon Icon, and then select a number from the list.