Režim přímého kurzoru

Aktivuje nebo deaktivuje přímý kurzor. Chování přímého kurzoru můžete nastavit pomocí - LibreOffice Writer - Pomůcky pro formátování.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Úpravy - Režim přímého kurzoru

Na liště nástroje klepněte na

Ikonka

Přepnout režim přímého kurzoru


Přímý kurzor umožňuje klepnout kamkoliv do prázdné oblasti stránky a umístit na vybrané místo text, obrázky, tabulky, rámce a další objekty.

Pokud umístíte přímý kurzor přibližně doprostřed mezi levý a pravý okraj stránky nebo buňky tabulky, bude text zarovnán na střed. Podobně se text zarovná doprava, pokud přímý kurzor umístíte k pravému okraji.

Ikona upozornění

Automatické opravy automaticky odstraní prázdné odstavce, tabulátory a mezery, které vkládá přímý kurzor. Pokud tedy chcete použít přímý kurzor, vypněte Automatické opravy.


Přímý kurzor nastaví tabulátory na umístění kurzoru. Pokud později změníte nastavení tabulátorů, může se změnit také umístění textu na stránce.