Obrázky a grafy

Je-li ikona Obrázky a grafy na liště Nástroje aktivní, nezobrazují se žádné obrázky, ale jen prázdné rámce.

Ikona

Obrázky a grafy