Vložit

Tato nástrojová lišta obsahuje různé funkce pro vkládání rámců, obrázků, tabulek a dalších objektů.

Je možné vybírat z následujících funkcí:

Tabulka

Inserts a table into the document. You can also click the arrow, drag to select the number of rows and columns to include in the table, and then click in the last cell.

Icon

Tabulka

Sekce

Inserts a text section at the cursor position in the document. You can also select a block of text and then choose this command to create a section. You can use sections to insert blocks of text from other documents, to apply custom column layouts, or to protect or to hide blocks of text if a condition is met.

Icon

Sekce

Vložit rámec ručně

Nakreslí rámec tažením v dokumentu. Klepněte na šipku vedle ikony, chcete-li určit počet sloupců v rámci.

Icon

Vložit rámec ručně

Plovoucí rámec

Vloží do aktuálního dokumentu plovoucí rámec. Plovoucí rámce se používají v HTML dokumentech pro zobrazení obsahu jiného souboru.

Ikonka

Plovoucí rámec

Vložit poznámku pod čarou přímo

Inserts a footnote or an endnote in the document. The anchor for the note is inserted at the current cursor position. You can choose between automatic numbering or a custom symbol.

Icon

Vložit poznámku pod čarou přímo

Vložit vysvětlivku přímo

Footnotes are inserted at the end of a page, and endnotes are inserted at the end of a document.

Icon

Vložit vysvětlivku přímo

Poznámka

Vloží poznámku na aktuální pozici kurzoru.

Záložka

Vloží na pozici kurzoru záložku. Později můžete pomocí Navigátoru na takto označené místo rychle přejít. V HTML dokumentu se záložky převedou na kotvy, na které můžete odkazovat.

Icon

Záložka

Soubor

Vloží do aktuálního dokumentu na pozici kurzoru obsah jiného dokumentu.

Icon

Soubor

Automatický text

Umožňuje vytvořit, upravit, nebo vložit Automatický text. Jako automatický text můžete uložit formátovaný text, text s grafikou, tabulky a pole. Pro rychlé vložení Automatického textu, napište počáteční písmena Automatického textu a stiskněte klávesu F3.

Speciální znak

Umožňuje vkládat znaky z množiny symbolů nalezených v nainstalovaných písmech.

Ikona

Speciální znak

Vložit pole

Vloží pole na aktuální pozici kurzoru.

Icon

Vložit pole

Ovládací prvky

Ikona Ovládací prvky otevře nástrojovou lištu s funkcemi pro vytváření interaktivních formulářů.

Ikonka

Ovládací prvky formuláře

Ze souboru

Vloží do aktuálního dokumentu obrázek .

Ikona

Obrázek

Zvuk nebo video

Vloží do dokumentu zvukový nebo video soubor.

Zvuk nebo video


Vzorec

Inserts a formula into the current document.

Ikona

Vzorec

Graf

Ikonka

Graf

Objekt OLE

Vloží do aktuálního dokumentu objekt OLE. Objekt OLE se vloží jako odkaz nebo jako objekt.

Ikona

Objekt OLE

Vložit rejstřík

Na aktuální pozici kurzoru vloží rejstřík nebo obsah.

Položka

Označí vybraný text jako položku rejstříku nebo obsahu.

Icon

Položka