Náhled knihy

Je-li zvoleno, zobrazí se první stránka v náhledu na pravé straně. V opačném případě se první stránka zobrazí na levé straně náhledu.

ikona náhledu knihy

Náhled knihy