Náhled dvou stránek

Zobrazí v okně Náhled tisku dvě stránky. Sudé stránky se zobrazí na pravé straně, liché nalevo.

Ikona

Náhled dvou stránek