Vybrat seznam adres

Select the address list that you want to use for mail merge, then click OK.

Přidat

Vyberte databázový soubor obsahující adresy, které chcete použít jako seznam adres. Pokud soubor obsahuje více tabulek, otevře se dialog Výběr tabulky.

Vytvořit

Otevře dialog Nový seznam adres, ve kterém můžete vytvořit nový seznam adres.

Filtr

Otevře dialog Standardní filtr, kde můžete definovat filtry nad seznamem adres, a zobrazit tak pouze požadované příjemce.

Upravit

Otevře dialog Nový seznam adres, ve kterém můžete upravit vybraný seznam adres.

Změnit tabulku

Otevře dialog Vybrat tabulku, kde můžete pro hromadnou korespondenci vybrat jinou tabulku.