Nový seznam adres

Enter new addresses or edit the addresses for mail merge documents. When you click OK, a dialog prompts you for the location to save the address list.

Kontaktní informace

Zadejte nebo upravte kontaktní informace.

Zobrazit číslo záznamu

Poklepáním na tlačítka procházejte záznamy nebo napište číslo záznamu, na který chcete přejít.

Nový

Přidá nový záznam do seznamu adres.

Smazat

Smaže vybraný záznam.

Najít

Otevře dialogové okno Najít záznam. Můžete ho ponechat otevřené, zatímco záznam editujete.

Přizpůsobit

Otevře dialogové okno Přizpůsobit seznam adres, ve kterém můžete přemísťovat, přejmenovávat, přidávat a mazat pole seznamu.