New Address Block or Edit Address Block

V bloku s adresou dokumentu hromadné korespondence určete umístění polí adresy.

Address elements

Vyberte pole adresy a přetáhněte je do nového bloku.

>

Ze seznamu prvků adresy přidá vybrané pole do nového bloku s adresou. Stejný prvek můžete přidat i opakovaně.

<

Vyjme vybraná pole z bloku nové adresy.

Drag address elements here

Umístěte pole pomocí myši nebo šipek.

Náhled

Zobrazí náhled prvního záznamu v databázi s aktuálně vytvořeným vzhledem adresy.

(Tlačítka šipek)

Vyberte pole a klepnutím na šipky jej přemístěte.