Mail Merge Wizard - Create salutation

Specify the properties for the salutation. If the mail merge database contains gender information, you can specify different salutations based on the gender of the recipient.

Tento dokument by měl obsahovat oslovení

Přidat oslovení.

Vložit personalizované oslovení

Přidá personalizované oslovení pro příjemce hromadné korespondence. Chcete-li použít obecné oslovení, zrušte zaškrtnutí tohoto pole.

Žena

Vyberte personalizované oslovení, je-li příjemcem žena.

Nové

Otevře dialog Vlastní oslovení (pro ženy).

Muž

Vyberte personalizované oslovení, je-li příjemcem muž.

Nové

Otevře dialog Dialog vlastní oslovení (pro muže).

Název pole

Vyberte název pole z položek databáze adres, kde je údaj o pohlaví příjemce.

Hodnota pole

Vyberte pole, které označuje pohlaví příjemce.

Obecné oslovení

Vyberte obecné oslovení, které se použije v případě, že jste nezadali žádné personalizované oslovení.

Náhled

Zobrazí náhled oslovení.

Přiřadit pole

Otevře dialog Přiřadit pole.

(Tlačítka procházení)

Použijte tlačítka procházení pro náhled dat z předchozího či následujícího záznamu v databázi adres.

Next step: Mail Merge Wizard - Adjust layout

Alternatively you can press the Finish button and use the Mail Merge Toolbar to finish the mail merge process.