Průvodce hromadnou korespondencí - Vložit blok s adresou

Specify the recipients for the mail merge document as well as the layout of the address block.

Ikona poznámky

The Mail Merge wizard opens to this page if you start the wizard in a text document that already contains address database fields. If the wizard opens directly to this page, the Select Address List button is called Select Different Address List.


Ikona poznámky

The title of this page is Insert address block for letters and Select address list for e-mail messages.


Select Address List

Otevře dialog Vybrat seznam adres, kde můžete zvolit zdroj dat pro adresy, přidat nové adresy či vložit nový seznam adres.

Ikona upozornění

Když upravíte záznamy v sešitu Calcu, který se používá jako zdroj dat pro hromadnou korespondenci, tato změna se neprojeví v hromadné korespondenci.


Tento dokument by měl obsahovat blok s adresou

Přidá blok s adresou do dokumentu hromadné korespondence.

Vyberte vzhled bloku s adresou, který chcete použít.

Ikona upozornění

If you select This document shall contain an address block, the third and fourth substeps become enabled on this page. Then you have to match the address block elements and the field names used in the mail.


Potlačit řádky s prázdnými poli

Zaškrtněte, pokud chcete z adresy vypustit prázdné řádky.

Více

Otevře dialog Vybrat blok s adresou.

Přiřadit pole

Otevře dialog Přiřadit pole....

Ikona upozornění

Unless all address elements are matched with a column header, you cannot finish the Mail Merge wizard with the Finish button or continue to the fourth step of the wizard.


(Tlačítka procházení)

Použijte tlačítka procházení pro náhled dat z předchozího či následujícího záznamu v databázi adres.

Next step: Mail Merge Wizard - Create salutation

Alternatively you can press the Finish button and use the Mail Merge Toolbar to finish the mail merge process.