Mail Merge Wizard - Select starting document

Specify the document that you want to use as a base for the mail merge document.

Použít aktuální dokument

Použije aktuální dokument aplikace Writer, na kterém se založí hromadně rozesílaná zpráva.

Vytvořit nový dokument

Vytvoří nový dokument aplikace Writer, na kterém se založí hromadně rozesílaná zpráva.

Začít s existujícím dokumentem

Vyberte stávající dokument aplikace Writer, na kterém se založí hromadně rozesílaná zpráva.

Procházet

Vyhledejte dokument aplikace Writer, který chcete použít, a poté klepněte na Otevřít.

Začít ze šablony

Vyberte šablonu na které chcete založit hromadně rozesílanou zprávu.

Procházet

Opens a template selector dialog.

Začít z naposledy uloženého počátečního dokumentu

Založí nový dokument hromadné korespondence na již existujícím.

Vyberte dokument.

Next step: Mail Merge Wizard - Select document type